REBEL RECRUITS

2023

 

#7 Regan Miller

#8 Ashlee Baker

#25 Haylee Strough

#50 Ashley Sisco

#51 Kiara Silver

#59 Naomi Wright

FA Nora While

2024

 

 

#20 Elizabeth Crittenden

#43 Lily Endre

#74 Anastasia Rastelli

FA Holly Shoughro

2025

#12 Christina Smith

#14 McKenna Jost

#22 Hailey Manzo

#27 Maia Marquez

#29 Caitlyn Torpey

#31 Alexis Bishop

#41 Alexis Carbajal

#58 Lily Ketchum